หน้าแรก

1. ข้อมูลทั่วไป

    1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  ตั้งอยู่เลขที่  49/4  ถนนหายโศรก  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  รหัสไปรษณีย์  45000  โทรศัพท์  043-511473  โทรสาร  043-523201   

e-mail  sratong@sratong.ac.th. 

website  www.sratong.ac.th.

www.facebook.com/โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง       

    1.2  สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

    1.3  เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่  1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

    1.4  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 12

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา

    2.1  นางพิกุล พรมเกตุ  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  ดำรงตำแหน่ง

    2.2  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน 3 คน         

        1) นายจักรกฤษณ์  ถินคำเชิด  วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

        2) นางจุรีพร  คุริรัง  วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

3) นายฉัตรชัย สืบทรัพย์ วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed